Test H5P - експериментиране на най-новото приложение в Мудъл

Test H5P - експериментиране на най-новото приложение в Мудъл

С приложението H5P се създават повече от 40 вида учебни дейности и ресурси. В курса ще намерите готови дейности за демонстрация и ще имате възможност да експериментирате и създадете дейности подходящи за вашите ученици.